Informácia

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Čaklov, Obecný úrad Čaklov 116, 094 35 Soľ, alebo elektronicky na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.


Č.k.             Dátum konania              Dátum zverejnenia                Potvrdenie účasti          

3/2023         21.8.2023                        21.8.2023                               7 dní                        

Predmet:  Ľubica Nováková ,094 35 Čaklov 246-žiadosť o povolenie súhlasu na výrub drevín

podľa § 47 odst.3 zákona č.543/2002 Z.z.o ochrane/prírody a krajiny v znení

neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom  na parcele v k.ú. Čaklov.