Upozornenie pre občanov o podmienkach využívania detského ihriska v obci

Každá osoba pred vstupom na detské ihrisko je povinná oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom detského ihriska!

di2