Výsledky VOĽBY 2022

                                                                                                                                  výsledky

Novým starostom obce Čaklov sa podľa výsledkov hlasovania stal Andrej Dragula.

Víťaz volieb na post starostu v obci  v komunálnych voľbách získal od občanov obce 

401 hlasov, čo predstavuje 35,99 %  všetkých hlasov.

Účasť v komunálnych voľbách v obci bola 57,76 % .Platný hlas odovzalo 1131 voličov.

Počet zapísaných voličov                                                                                      1958

Počet voličov ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                                                        1131

Počet planých hlasov do obecného zastupiteľstva                                                1109

Počet platných hlasov starostu obce                                                                      1114


Počet platných hlasov pre kandidátov  na starostu obce Čaklov menovite: 

Andrej  DRAGULA                                                                                                 401

Ján GOROĽ                                                                                                            288

Eva MAĽUDYOVÁ                                                                                                  217

Bernardína JEDINÁKOVÁ, Ing.                                                                             128

Peter  VOZŇÁK                                                                                                        80 


Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov  obecného zastupiteľstva : 

Martin BIŽ                                                                                                               448

Milan MEDVEC                                                                                                       367

Gabriela ŠMAJDOVÁ, Ing.                                                                                    367

Stanislav HUDÁK                                                                                                   357

Silvia KMECOVÁ,PhDr.,MBA                                                                                327 

Ján DEMETER, Ing.                                                                                               323

Jozef UNGRADY                                                                                                    318

Miroslav HUŇÁK                                                                                                    305 

Bernardína JEDINÁKOVÁ,Ing.                                                                             299

             

 NAHRADNÍCI  - kandidáti, ktorí neboli zvolení  za poslancov do obecného zastupiteľstva

 LINK : 

 NAHRADNÍCI - poslanci v poradí podľa počtu získaných hlasov