Folklórna skupina Čaklov

Folklórna skupina ČaklovFolklórna skupina Čaklov vznikla v roku 1987 ako mužská spevácka skupina, ku ktorej sa v roku 1990 pridali aj ženy. Je to malá skupinka milovníkov folklóru, ktorá sa zameriava na uchovávanie a scénické spracovávanie piesní a najmä zvykov z obce a blízkeho okolia.

Skupina sa zúčastňuje na rôznych súťažných prehliadkach a na folklórnych slávnostiach. Svojimi piesňami a zvykmi reprezentovala svoju obec niekoľko krát nielen vo Východnej, ale aj na medzinárodnom festivale v Rumunsku v Brašove, kde s blokom "Večar vilijovi", účinkovala v programe "Od zeme k hviezdam" a taktiež na vianočnom festivale vo Višňove v poľskej republike. A musím spomenúť, že tento blok bol úspešný aj na celoslovenskej prehliadke nositeľov tradícií v Žiline, kde získali hlavnú cenu. Od r.1998 môžeme tieto krásne vianočné zvyky každoročne počúvať na štedrý deň v rozhlase a v roku 2008 sú zaznamenané aj v televízii.

Rok 2001 sa začal úspešne pre mužskú časť skupiny, ktorí sa so svojím spevom dostali až na celoslovenskú súťaž do Šale. Hneď nato v roku 2002 skupina pokrstila svoje prvé CD a MC s najkrajšími piesňami zo svojej obce a okolia. V roku 2002 skupina úspešne účinkovala vo verejnej nahrávke Cimbalparády v Čaklove a o šesť mesiacov v Sečovskej Polianke.

Skupina má vo svojom repertoári viacero speváckych blokov, ako je:

 • "Vivedzem konička"
 • "A po niže Mihaľovec"
 • "Daj bože zdrave"
  a taktiež zvyky, z ktorých nemožno nespomenúť pásmo
 • "Večar vilijovi"
 • "Vidzvihovaňe mladich"
 • "Čepčeňe mladej"
 • "U kudzeľnejchiži"

Vedúcimi folkórnej skupiny je Božena Dravecká a Ing.Jaroslav Porubän.

Fotogaleria folklórnej skupiny


Folklórna skupina Čaklov :: fotogaléria

Zamestnanci obecného úradu

 • Ekonómka
 • Správa daní a poplatkov
 • Projekty, dane a poplatky
 • Sociálna oblasť
 • Sekretariát úradu
 • Bc. Petronela  Bižová
 • Bernardína Olexová
 • Mgr. Mária Verebová
 • Helena Krištová
 • Marcela Kocáková
 • ekonom@obeccaklov.sk
 • sprava@obeccaklov.sk
 • sprava@obeccaklov.sk
 • socialne@obeccaklov.sk
 • sekretariat@obeccaklov.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8.00 hod. 16.00 hod.
Utorok 8.00 hod. 16.00 hod.
Streda 8.00 hod. 17.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 hod. 15.00 hod.