Folklórna skupina Čaklov

Folklórna skupina ČaklovFolklórna skupina Čaklov vznikla v roku 1987 ako mužská spevácka skupina, ku ktorej sa v roku 1990 pridali aj ženy. Je to malá skupinka milovníkov folklóru, ktorá sa zameriava na uchovávanie a scénické spracovávanie piesní a najmä zvykov z obce a blízkeho okolia.

Skupina sa zúčastňuje na rôznych súťažných prehliadkach a na folklórnych slávnostiach. Svojimi piesňami a zvykmi reprezentovala svoju obec niekoľko krát nielen vo Východnej, ale aj na medzinárodnom festivale v Rumunsku v Brašove, kde s blokom "Večar vilijovi", účinkovala v programe "Od zeme k hviezdam" a taktiež na vianočnom festivale vo Višňove v poľskej republike. A musím spomenúť, že tento blok bol úspešný aj na celoslovenskej prehliadke nositeľov tradícií v Žiline, kde získali hlavnú cenu. Od r.1998 môžeme tieto krásne vianočné zvyky každoročne počúvať na štedrý deň v rozhlase a v roku 2008 sú zaznamenané aj v televízii.

Rok 2001 sa začal úspešne pre mužskú časť skupiny, ktorí sa so svojím spevom dostali až na celoslovenskú súťaž do Šale. Hneď nato v roku 2002 skupina pokrstila svoje prvé CD a MC s najkrajšími piesňami zo svojej obce a okolia. V roku 2002 skupina úspešne účinkovala vo verejnej nahrávke Cimbalparády v Čaklove a o šesť mesiacov v Sečovskej Polianke.

Skupina má vo svojom repertoári viacero speváckych blokov, ako je:

  • "Vivedzem konička"
  • "A po niže Mihaľovec"
  • "Daj bože zdrave"
    a taktiež zvyky, z ktorých nemožno nespomenúť pásmo
  • "Večar vilijovi"
  • "Vidzvihovaňe mladich"
  • "Čepčeňe mladej"
  • "U kudzeľnejchiži"

Vedúcimi folkórnej skupiny je Božena Dravecká a Ing.Jaroslav Porubän.

Fotogaleria folklórnej skupiny


Folklórna skupina Čaklov :: fotogaléria

Vývoj názvu obce


1327 - Chaklo

1402, 1410, 1493, 1550, 1635 - Chaklyo

1405 - Chaklyow

1471 - Czaklo

1519, 1524 - Chaklo

1601 - Czaklio

1. pol. 17. stor. - Cziaklio

1773 - Csaklyó, Cžaklow

1786 - Cschaklyo

1808 - Csaklyó, Cžaklowce

1863 - Csáklyó

1873 - Csaklya

1877, 1913 - Csáklyó

1920 - Čekľov

1927 - Čaklov
 
Starostovia a vládni komisári
1839 - 1849 - Tomáš Berta
1869 - Baník
1870 - Kostura
1911 - 1915 - Ján Ungrady
1915 - 1919 - Hurňák
1919 - 1920 - Michal Mata
1920 - 1923 - Ján Demko
1923 - 1927 - Ján Demčák
1927 - 1931 - Andrej Mihalčín
1931 - Michal Baník
? - 1938 - Jozef Figeľ
1938 - 1944 - Ján Plachý
1944 - 1945 - Michal Mihok
 
Predsedovia MNV
1945 - 1946 - Andrej Demčák
1946 - 1952 - Jozef Demčák
1952 - 1957 - Michal Demko
1957 - 1960 - Mikuláš Demeter
1960 - 1968 - Andrej Demeter
1968 - 1972 - Michal Kachman
1972 - 1976 - František Ragan
1976 - 1990 - Juraj Brila
1990 - 1992 - Andrej Demeter
 
Starostovia
1992 - 1998 - Andrej Demeter
1998 - 2002 - Juraj Brila
2002 - 2010 - Jaroslav Demčák
od 2010 - Andrej Dragula