Verejné obstarávanie 2012

Súhrnná správa obstarávateľa - Obec Čaklov – o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2012

v zmysle §102 odst. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hodnota zákazky v EUR s DPH

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného obstarávateľa

3.600,00

Kancelársky papier

DD21, s.r.o., Švábska 6, Prešov

4.200,00

Tonery

DD21, s.r.o., Švábska 6, Prešov

4.200,00

Elektromateriál

Ing. Ján Blaho – Edison, Prešovská 537, Vranov nad Topľou

7.152,00

Pracovné náradie a ochranné pracovné prostriedky

Extratech, M.R.Štefánika 876, Vranov n/T.

Súhrnná správa obstarávateľa - Obec Čaklov – o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2012

v zmysle §102 odst. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hodnota zákazky v EUR s DPH

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného obstarávateľa

5.988,00

stravovacie poukážky

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  Tomašikova 23/0 Bratislava

 

Súhrnná správa obstarávateľa - Obec Čaklov – o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2012

v zmysle §102 odst. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hodnota zákazky v EUR s DPH

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného obstarávateľa

4.800,00

kancelárske potreby

ALDA Vranov n. T. s.r.o. Hudcovce

1.560,00

zemiaky

SHR Milan  Medvec Čaklov 529

2.304,00

chlieb a pečivo

Anna Mižovova, Pekáreň Zámutov 246

3.120,00

mlieka, mliečne výrobky a iné potraviny

DMJ MARKET Budovateľská 1288 Vranov n. T.

7.320,00 ovocie, zelenina Jozef Zelinka PAVLOVCE 103
11.760,00 mäso, ryby DMJ MARKET Budovateľská 1288, Vranov n. T.
4.800,00 kancelárske potreby ALDA s.r.o. Vranov n. T.
17.440,30 betónové časti oplotenia cintorín VODOSTAV s.r.o. Boženy Němcovej 1, Vranov n. T.
11.000,00 dodávka predaj oceľového oplotenia cintorín HUDÁK s.r.o. Čaklov 52
19.800,00 prehĺbenie kanálu ihrisko - potok OKRUHĽANKA Ladislav Tóth - POZEMSTAV  ul. Boženy Němcovej Vranov n. T.